Lyssna på vår radioreklam som just nu går i radio!

Jobbannons

Clarion Hotel Wisby söker Fastighetstekniker

Som fastighetstekniker på Clarion Hotel Wisby ser vi att du är en person som vill hålla högsta service- och kompetensnivå och därmed se till att hotellets gäster, medarbetare och leverantörer alltid blir proffsigt bemötta på ett personligt sätt, tryggt och enkelt. Du arbetar för att ett gott arbetsklimat råder och bidrar till en miljö där alla ställer upp för varandra.

Clarion Hotel Wisby är det företag som driver Visbys största hotellverksamhet med 212 rum, ett antal mindre konferensrum och ett par stora salar för bankettverksamhet och festvåning. Vi driver a la carte restaurang, café och bar. I tillägg till detta driver vi även Selma City SPA med pool och bastuanläggning. Clarion som kedja har ett högt tempo och vi älskar vår position som nordens ledande och mest passionerade hotellkedja.
Clarion Hotel Wisby inryms ett antal fastigheter belägna på Strandgatan i Visby innerstad. Fastigheterna och hotelldriften har samma ägare men drivs från två olika bolag.

Nu söker vi på hotellet en fastighetstekniker som kan leda och driva arbetet med vårt fastighetsunderhåll och skötsel av husen, dess teknik och system. Arbetet innebär att bistå VD i den tekniska delen av hotelldriften. Att underhålla fastigheten enligt avtal med fastighetsägaren. Aktivt föreslå och genomföra förbättringar ur både miljö och fastighetssynpunkt. Ansvara för att underhåll och renovering, som är fastslagna i investeringsplan. En stor del av uppdraget innebär att säkerställa den dagliga driften av hotellet rent praktiskt.

De investeringar vi gör är värderade med tanke på miljö och energi samt utifrån ett gästperspektiv, där upplevelse och komfort är viktigast av allt. We Care är vårt program för öka livskvaliten hos både gäster och personal. Du ansvarar för att företagets policys följs och du leder och driver förbättringsarbetet på hotellet och är en förebild. Nordic Choice Hotels arbetar med ISO14001. Du blir du en ambassadör och nyckelspelare i att förmedla våra visioner för våra kunder och medarbetare!

Tjänsten omfattar:

Ekonomi och kostnadsstyrning:
• Budgetera och kostnadsberäkna löpande drift och underhåll.
• Prognos och Resultatansvar för hotellets fastighetsavdelning.
• Säkerställa drift och underhållskostnader i nivå med vår prognos/budget.
• Budgetera och kostnadsberäkna omfattande investeringar t.ex. ombyggnationer.
• Anbudsförfarande vid arbete som inte kan genomföras av dig på avdelningen.
• Säkerställa kostnader av beställda arbeten/produkter och rapportering av dessa
• Verka för ökad lönsamhet för hotellet.
• I samråd med fastighetsägaren utarbeta ett och flerårsplaner

Underhåll / Reparationer / Renovering
• Tillsammans med VD bestämma vilka åtgärder som skall vidtas för vi skall hålla en jämn kvalité och leverera en produkt enligt företagets policy.
• Upprätta en plan över arbete som bör genomföras för att säkerställa drift.

• Aktivt användande av felrapporteringsystem för att driva kvalitetsarbete.
• Planera och genomföra förebyggande underhåll och ronderingar.
• Ansvara för att avdelningen och hotellet har korrekt och relevant information gällande inplanerade arbeten i huset i god tid före utförande(med hänsyn till gäster/beläggning).
• Ansvara för att underhåll och reparationsarbeten sker på så sätt att företaget följer gällande regler såväl i lagstiftning som i Clarion Hotels policys.
• Ansvar för egna reparationsarbeten samt de som utförs av utomstående entreprenadföretag såväl kontraktsbundna som temporära tjänster.

Brandskydd
• Inneha delegerat ansvar för SBA (Systematiskt brandskyddsarbete).
• Ansvara för brandskyddsredogörelse – Rapportering, uppföljning, rondering, rutiner.
• Ansvara för att hotellets personal är kunniga i hotellens brand- och säkerhetsrutiner.
• Genomföra löpande utbildningar och säkerhetsövningar.
• Ansvara för skötsel och kontroll av hotellets tekniska brandskydd samt reservkraftsanläggningar.

Styr och reglerteknik
• Ansvara för att rutiner finns och efterlevs för daglig tillsyn, skötsel och felavhjälpande underhåll av samtliga värme-, ventilations-, undercentraler, fläktrum och övriga tekniska och allmänna utrymmen. (Hotellrum, konferensrum, poolområde mm)
• Medverka vid inreglering och injustering av värme-, ventilation och kylsystem.
• Medverka vid myndighetsbesiktningar samt vid åtgärder till följ av besiktningarna.
• Ansvarar för Energi/driftsoptimering av byggnadernas samtliga tekniska installationer.
• Rondering med avläsning och kalibrering.
• Följa upp medieförbrukning och utför driftsoptimerande åtgärder.
• Ansvara för avläsning av el, VA, samt övriga energimätare, uppföljning och rapportering.

Vi tror att du

• Talar och skriver svenska flytande.
• Har minst 3 års erfarenhet av fastighetsskötsel.
• Har kunskap inom VVS och El
• Har bra kontaktnät inom olika delar som berör fastighetsskötsel
• Är social och är bra på att kommunicera.

Ansökan

Skicka din ansökan via Clarion – Länk, alternativt via ansök knappen på VVS-jobb

Låter detta som ditt drömjobb? Tveka inte, sök idag! Vi längtar efter dig.

LinkedIn   Twitter   Facebook

Clarion Hotel Wisby söker Fastighetstekniker

Plats:

Visby, Sverige

Anställningsform:

Heltid

Kontaktperson:

Sista ansökningsdag:

2016-10-19

Ansökningsdatumet har passerat för den här tjänsten och går inte att ansöka.

Arbetsgivare som rekryterar

Örebro

Örebro

Örebro

Örebro

Örebro

Örebro

Örebro